Bøger

Martini M, Krarup M & Tøttrup CA. Lederens stresshåndbog. Styrk dine lederkompetencer, når det gælder stress. Dansk Psykologisk Forlag. 2017

Nielsen K, Jørgensen MM & Munch-Hansen M. Teamledelse med det rette twist – inspiration til at arbejde med team, teamledelse og forandringsprocesser. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2008.

Udvalgte artikler

Martini M & Tøttrup CA. Digital stressforebyggelse på arbejdspladsen – en farbar eller farlig vej?. Børsen Ledelse, oktober 2018. Hent pdf.

Tøttrup CA & Martini MM. Stressværktøj: Fra gode hensigter til konkret handling. Lederweb.dk, august 2018. Hent pdf.

Tøttrup CA & Martini M. Værktøj: Mål dine medarbejderes stressniveau. Lederweb.dk, september 2017. Læs her

Martini M & Tøttrup CA. Stop abelegen og tag ansvar for en helhedsorienteret stressindsats. Ledelse I Dag, september 2017 Læs her

Autzen S & Martini M. Leg på jobbet skal tages alvorligt. POV.International, december 2017 Læs her

Bohni TK & Jørgensen MM. Chefen er vigtigere end lønnen. Dansk Veterinærtidsskrift, Nummer 23, 2008. Læs her

Presse

Forskningsledelse kræver ledelse

Læs her