top of page

Michael Martini

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet, har en ph.d. inden for stress og sundhedspsykologi og er autoriseret af Psykolognævnet. Er uddannet proceskonsulent, klinisk efteruddannet i kognitiv terapi og har en masteruddannelse i business coaching (MBC). Desuden er jeg uddannet fagjournalist.

 

Som erhvervspsykolog har jeg min primære erfaring fra ansættelser og opgaver i det offentlige - kommuner, region og stat. Har som forsker ved Psykologisk Institut og Universitetshospitalet i Aarhus arbejdet med sammenhængen mellem stress, følelser og personlighed.

 

Har desuden været ansat ved Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aarhus Sygehus og så har jeg i en årrække været ansat i Aarhus Kommune, dels som arbejds- og organisationspsykolog, dels som HR-udviklingskonsulent.

 

Til daglig er jeg ansat i HR på Aarhus Universitet, hvor jeg primært arbejder med stressforebyggende indsatser og ledelsesudvikling, både individuelt og i grupper.

 

Er desuden tilknyttet som ekstern lektor ved Psykologisk Institut, Syddansk Universitet, hvor jeg underviser i arbejds- og organsationspsykologi.

 

Jeg har siden 2008 desuden haft selvstændig virksomhed som erhvervspsykolog.

bottom of page